• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont.
  • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
  • Wypełnianie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów.
  • Bieżące informowanie o zobowiązaniach finansowych firmy.
  • Prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych firmy oraz sprawozdań dla celów statystycznych.
  • Współpraca z audytorem Firmy oraz urzędami skarbowymi.