• Sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS.
  • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.
  • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT 4R, PIT-11).
  • Przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników.