• Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.
  • Pomoc w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji działalności gospodarczej.
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów.
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych [PIT 36, PIT 34, PIT 4R].
  • Sporządzanie instrukcji i regulaminów wymaganych przepisami prawa m.in. Kodeksu Pracy.