• Prowadzenie ewidencji przychodów.
  • Sporządzanie rejestrów VAT.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.
  • Przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych.
  • Konsultacje i porady.